1   32 Views   

En Arche

Publisher
Location : warsaw, mazovia, poland
warsaw, mazovia, poland,Summary


 Seria Inteligentny Projekt to cykl wydawniczy Fundacji En Arche, w ramach którego ukazują się książki:
przedstawiające naukową teorię inteligentnego projektu (ID), obejmujące zagadnienia pochodzenia życia i ewolucji Wszechświata, opierające się na świadectwach empirycznych z dziedziny biologii, chemii, kosmologii i matematyki, dla ludzi ciekawych świata i otwartych na nowe teorie w nauce.


ExperienceEducationProjects