1   10 Views   

Nghệ Nhân Vũ Như Quỳnh

Nghệ nhân gốm Bát Tràng
Location : Hà Nội, VNM, Việt Nam
Hà Nội, VNM, Việt Nam,

Summary


 Vũ Như Quỳnh - Nghệ nhân gốm sứ Bát Tràng, CEO sáng lập công ty TNHH gốm sứ Vạn An Lộc. Có hàng nghìn sản phẩm tốt nhất ở thị trường gốm Việt Nam. 


ExperienceEducationProjects