1   10 Views   

Tanah Esed

đồng thanh luvata


Summary


đồng thanh luvata

Công ty thiết bị điện Xuân Phát là đại lý phân phối các thiết bị điện làm tủ điện như : đồng hồ đo lường Mikro, tụ bù Samwha, Havells, Mikro, máng nhựa Youngsin, đồng hồ    Thông tin công tyTaiwan meters, bản lề Hengzhu, cáp điều khiển Sangjin, thiết bị đóng cắt LS, Hyundai, Mitsubishi, ABB, Schneider, Chint.


ExperienceEducationProjects