2   68 Views   

James Norris

automatyzacja procesów biznesowych
Location : Harrisburg, PA, United States
Harrisburg, PA, United States,

Summary


automatyzacja procesów biznesowych

Automatyzacja procesów biznesowych odbywa się nie tylko na płaszczyźnie klient-firma. Przez lata stworzyliśmy wiele rozwiązań, które pomagają usprawnić i przenieść do wersji cyfrowej wiele czynności, które dotychczas zajmowały wiele czasu. Oferujemy rozwiązania z zakresu elektronicznej ewidencji czasu pracy, systemów HR oraz intranet dla firm.


ExperienceEducationProjects